Zoals voor elke topploeg moet een strategie en de objectieven vóór het begin van het seizoen en de competitie geïmplementeerd worden.

 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3
 • Stap 4
 • Eerst en vooral een bespreking om samen de grote lijnen van de onderneming:
  visie, missie, waarden, .... uit te zetten en een concreet objectief vast te leggen.
 • Een gedetailleerde analyse maakt het mogelijk een duidelijke diagnose van de huidige situatie te stellen
  om zo de verschillende specifieke werkpistes te bekijken.
 • Uiteindelijk stellen wij U onze benadering voor op basis van uw concreet objectief en op maat.

 • Wij stellen samen een opleidingsplan op punt dat voldoet aan uw verwachtingen en aan de te behalen objectieven